top of page

Aanpak

Onze aanpak komt vanuit de overtuiging dat een geïntegreerde benadering de enige juiste is. Marketing, inkoop en sales zijn dan zorgvuldig en consequent op elkaar afgestemd.  Uw klant staat hierbij centraal.

Hierbij gaan lange termijn doelen altijd boven korte termijn doelen.

Onze werkwijze

 

Wij werken volgens een aanpak in logische fasen.

 

Dat begint met een, uiteraard vrijblijvend, verkennend gesprek met u als opdrachtgever. Hiervan krijgt u een beknopte schriftelijke terugkoppeling.

 

Pas dan bepaalt u of Brandaris uw partner wordt.

 

Vervolgens gaat het project van start met een plan van aanpak. Daarna volgt afhankelijk van het beoogde doel, een grondige analyse van uw markt, uw (potentiële) klanten, uw concurrentie en/of uw eigen organisatie. Per fase volgt telkens een wederzijdse evaluatie en stellen we samen vast of, en in welke vorm we de volgende fase ingaan.

 

Elke fase wordt voorafgegaan door een begroting.

Ons netwerk

 

Wij beschikken over een netwerk van diverse deskundigen op gebied van onder meer merkstrategie, corporate identity, grafische vormgeving, verpakkingsontwikkeling, DTP, fotografie, film, webdesign, e-commerce, evenementen,  trademarketing, training, coaching, collectieve inkoop, financieel management, business analytics en controlling.

 

Voor opdrachten waarbij tijdelijk meer capaciteit of extra specialistische kennis gewenst is, of gewoon voor een "second opinion", beschikken wij over een stevige backup.

 

Het inschakelen van deze specialisten geschiedt uiteraard in overleg, maar wel geheel onder de regie en verantwoordelijkheid van Brandaris Marketing & Sales Support.

 

U heeft dus de beschikking over vele specialisten, met slechts één aanspreekpunt.

 

Onze stijl

 

Onze stijl is open, eerlijk, degelijk en nuchter. 

Indien nodig soms ook confronterend.

Altijd op basis van feiten en wat de markt (van u) vraagt

bottom of page