Strategie ontwikkeling

 

Op welke markten moet u zich richten? Met welke producten of diensten? In welke klanten moet geïnvesteerd worden? Van welke neemt u desnoods afscheid? Wat onderscheidt u van uw concurrenten? Hoe draagt u dat uit naar uw klanten?

Wij helpen u bij de formulering en toetsing van uw commerciële strategie. Tevens zijn wij u graag van dienst bij de concrete vertaling hiervan naar uw organisatie en uw markt.

 

Na een gedegen externe- en interne omgevingsanalyse, waarbij de kansen en bedreigingen die zich voordoen, in kaart worden gebracht en daarna gekoppeld aan de specifieke sterktes en zwaktes van uw onderneming, formuleren wij een aantal mogelijke strategieën om uw doel te realiseren. Hierbij kijken we dan uiteraard vooral naar de markten en (potentiële) klanten, waar de kansen liggen.

Uiteraard adviseren wij welke strategie de meest wenselijke en kansrijke is, om deze vervolgens in detail uit te werken tot een praktisch bruikbaar salesplan.

 

Onze aanpak komt vanuit de overtuiging dat een geïntegreerde benadering de enige juiste is. Marketing, inkoop en sales zijn dan zorgvuldig en consequent op elkaar afgestemd.  Uw klant staat hierbij centraal.

Hierbij gaan lange termijn doelen altijd boven korte termijn doelen.