top of page

Accountmanagement

Klanten worden steeds groter en van een leverancier verwachten zij meer toegevoegde waarde. Kennis van je eigen producten is hiervoor allang niet meer voldoende.
 
Een belangrijke taak van de accountmanager is de klant helpen met kopen, het wegnemen van risico's en koopbezwaren. De meerwaarde van jóúw product voor de klant, daar gaat het om.
 
Dat betekent dat er aan het accountmanagement steeds hogere eisen worden gesteld. De accountmanager moet zich meer en meer verdiepen in de bedrijfsprocessen van zijn klanten. Investeren in het invoeren of verder professionaliseren van het accountmanagement is daardoor een "must". Enige hulp daarbij kan dan best eens nuttig zijn.

Een vrij nieuwe ontwikkeling is D.M.U. Management, gebaseerd op het principe van multi-level selling, waarbij de accountmanager de rol van regisseur heeft. Dit is een totaal andere kijk op accountbeheer, met bewezen voordelen. Of het nu gaat om het beheer van bestaande accounts of bij de acquisitie van nieuwe account.
 
Wij beschikken over zowel theoretische kennis als over jarenlange praktische ervaring in sales-, account-, D.M.U.- en category-management. Daarom zijn wij graag uw partner bij het uitwerken en uitvoeren van strategische-, operationele en organisatorische vraagstukken op het gebied van het accountmanagement. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen en uitvoeren van accountplannen, het opzetten en uitwerken van een accountpresentatie t.b.v. (jaar-)gesprekken et cetera.
 
We kunnen zelfs voor u het accountmanagement op interimbasis voor onze rekening nemen.

bottom of page