top of page

Leveranciersmanagement
 
Leveranciers zijn behalve het feit dat zij goederen en diensten leveren, dikwijls bronnen van kennis en innovatie. Een belangrijke taak van inkoop is om de juiste leveranciers te selecteren, want juist door met sommige leveranciers intensief samen te werken, kan dankzij inkoop de concurrentiepositie aanzienlijk worden versterkt.
 
Met andere leveranciers, die u niet helpen om het verschil te kunnen  maken, of die slechts "commodities" leveren, wordt op een heel andere wijze contact onderhouden. Belangen liggen dan fundamenteel anders. Onderhandelingen verlopen dan ook in een  iets andere sfeer.
 
Dit betekent dat er aan het leveranciersmanagement steeds hogere eisen worden gesteld. Investeren in het invoeren van of verder professionaliseren van het leveranciersmanagement is daardoor een "must". Enige hulp daarbij kan dan best eens nuttig zijn.
 
Daarom zijn wij graag uw partner bij het uitwerken en uitvoeren van strategische-, operationele en organisatorische vraagstukken op het gebied van het inkoop- en leveranciersmanagement. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen en uitvoeren van leveranciersplannen, het opzetten en uitwerken van leveranciers volgsysteem  et cetera.
 
We kunnen zelfs voor u het leveranciersmanagement op interimbasis voor onze rekening nemen.

bottom of page