top of page

Inkoopmanagement

Op het gebied van Inkoopmanagement kunnen wij u van dienst zijn met het analyseren en verbeteren van uw leveranciers portfolio, het ontwikkelen van de juiste sourcing- en inkoop strategie, het ontwikkelen van leveranciersplannen en het trainen en coachen van uw inkoopteam.

Mocht u tijdelijk gebrek aan capaciteit hebben, dan vullen wij graag, op interim basis, deze behoefte in.

In onze visie is verkopen "helpen inkopen". De accountmanager helpt zijn of haar klant vanuit een lange termijnvisie om de juiste keuzes te maken.

 

Deze visie is te vertalen naar de eigen interne organisatie. Dan is inkopen "helpen verkopen". De inkoper is ondersteunend aan zijn eigen collega's van de verkoop, zodat hij zijn klanten beter kan helpen.

 

Door het zorgvuldig selecteren van leveranciers, waarbij de strategische inkoopportfolio volgens de indeling van Kraljic leidend is, draagt inkoop bij tot het formuleren, uitvoeren en realiseren van de ondernemingsdoelstelling. Inkoop stelt op deze manier de eigen verkopers in staat om hún klanten optimaal te bedienen en is hiermee van strategisch belang.

 

Het motto is, de meeste aandacht voor de strategisch gezien, belangrijkste leveranciers en de juiste man of vrouw die het leveranciersmanagement en relatiebeheer voor zijn of haar rekening neemt.

Heeft u wel eens echt gekeken welke leveranciers het grootste deel van uw inkoopomzet leveren?

En hoe kwetsbaar u inmiddels bent geworden?

Strategisch spreiden van inkooprisico kan van levensbelang zijn!

 

Wij zijn u graag van dienst bij het vormgeven van uw inkoopportfolio, de leveranciersselectie en de organisatie van uw inkoopafdeling.

 

Ook het trainen van inkopers op het gebied van onderhandelingsvaardigheden, rekening houdend met de steeds wisselende strategische posities die ze hierbij innemen ten opzichte van de leverancier(s), behoort tot onze dienstverlening.

Eigen praktische ervaring, theoretische kennis en ervaren deskundigen in ons netwerk staan hiervoor borg.

bottom of page